Servicelucka

För säker och kontrollerad öppning och stängning av stora tunga serviceluckor eller dammluckor används Swedrives elmekaniska cylindrar antingen en och en eller som i det här exemplet sammanlänkade och drivna med en gemensam motor.