Glad sommar önskar vi på Swedrive! Vi har semesterstängt vecka 28-31.

Visselblåsning

På Swedrive strävar vi efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Visselblåsarfunktionen är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra etiska riktlinjer. Kanalen kan användas när du misstänker att våra etiska riktlinjer inte efterlevs, till exempel vid:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Miljöbrott

Länk till vår visselblåsarfunktion och mer detaljerad information finner du nedan.

Gå vidare till Dacke