Glad sommar önskar vi på Swedrive! Vi har semesterstängt vecka 28-31.

Energi

Energisegmentet innefattar kundanpassade lösningar för bland annat generering, transformering och distribution av energi, exempelvis justering av dammluckor i vattenkraftverk.

Fler segment vi är verksamma inom

Medicinteknik

Marinteknik

Papper och massa

Lyft och kranar

Försvar

Livsmedel

Industri