Glad sommar önskar vi på Swedrive! Vi har semesterstängt vecka 28-31.

Segment

Eftersom vi i hög grad anpassar våra produkter efter applikationens miljö och specifika krav, kan företag i många branscher dra nytta av fördelarna med eldriven mekanik.

Vi är därför det givna valet för framtagning av linjära eller roterande lösningar inom följande segment:

Medicinteknik

Marinteknik

Papper och massa

Lyft och kranar

Försvar

Livsmedel

Industri