Livsmedel

Hygien har hög prioritet i hela produktionskedjan för livsmedel. Elmekanikens rena konstruktion utan olja och slangar är idealisk för säker livsmedelsutrustning. Den är dessutom driftsäker i olika temperaturer och applikationer, från tillagning till infrysning.

Fler segment vi är verksamma inom

Medicinteknik

Marinteknik

Papper och massa

Lyft och kranar

Försvar

Livsmedel

Industri