Hållbarhet

Hållbarhet ligger alltid högt på Swedrives agenda. Vår verksamhet består av att utveckla, tillverka och marknadsföra elmekaniska transmissionslösningar med hög teknisk nivå som möter kundernas specifika behov. Vårt elmekaniska ursprung innebär att tekniken vi tillhandahåller marknaden är hållbar i sig, då den är ett alternativ till mer resurs- och miljökrävande tekniker som t ex hydraulik och pneumatik.

Förutom att vi erbjuder en hållbar teknik i grunden strävar vi hela tiden efter att minimera vårt eget miljöavtryck, detta genom en lång rad hållbarhetsinitiativ som sträcker sig allt ifrån produktdesign och konstruktion till minimering av spillmaterial och sortering av restprodukter. Hör av er om ni är intresserade av att veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet.