Glad sommar önskar vi på Swedrive! Vi har semesterstängt vecka 28-31.

Hållbarhet

Hållbarhet ligger alltid högt på Swedrives agenda. Vår verksamhet består av att utveckla, tillverka och marknadsföra elmekaniska transmissionslösningar med hög teknisk nivå som möter kundernas specifika behov. Vårt elmekaniska ursprung innebär att tekniken vi tillhandahåller marknaden är hållbar i sig, då den är ett alternativ till mer resurs- och miljökrävande tekniker som t ex hydraulik och pneumatik.

Förutom att vi erbjuder en hållbar teknik i grunden strävar vi hela tiden efter att minimera vårt eget miljöavtryck, detta genom en lång rad hållbarhetsinitiativ som sträcker sig allt ifrån produktdesign och konstruktion till minimering av spillmaterial och sortering av restprodukter. Hör av er om ni är intresserade av att veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Fördelar med att konvertera hydraulik & pneumatik till elmekanik

Att ersätta hydraulik eller pneumatik med elmekanik kan ge ett antal olika vinningar, både för miljö och ekonomi. Elmekaniken har, tack vare självlåsning eller broms, fördelen att den enbart förbrukar energi vid rörelse. Dessutom har man i de allra flesta fall en bättre verkningsgrad i elmekaniken, jämfört med både hydraul- och pneumatiska system. Elmekanikens repeternoggrannhet och styrbarhet ger också effektivitetshöjande effekter.

Ur ett miljöperspektiv finns även fördelen att elmekaniken minskar risken för utsläpp av miljöfarliga oljor, då man ej arbetar med trycksatta medium. Att konvertera från hydraulik till elmekanik är ett effektivt sätt att minska risken för utsläpp i miljön. Även i känsliga produktionstekniska miljöer förekommer att hydraulik och pneumatik ersätts med elmekanik för att minska risken för kontaminering.