Applikationer

Bygg din konstruktion med tillförlitlig rörelse, hög precision och minimal miljöpåverkan. Ta kontakt och be oss gärna om ett förslag på en elmekanisk lösning till din applikation.

Containerok

Virasträck

Servicelucka

Lyftbord

Kran

Hyvel

Domkraftsarrangemang

Dävert

Containerok

Att undvika risk för miljöpåverkan blir alltmer viktigt i havsnära miljöer. Swedrive erbjuder lösningar för ett antal applikationer inom containerhantering.
Flipperväxlar med momentvakt och integrerade givare, kundanpassade twist-lock växlar samt elmekaniska cylindrar för breddjustering av lyftok är några exempel på applikationer.
Den krävande miljön som är i t.ex. hamnar gör att vår erfarenhet från marina miljöer kommer väl till användning.

Virasträck

Swedrive har lång erfarenhet av att leverera utrustning till pappersindustrin. Syrafasta drivenheter speciellt utvecklade för de tuffaste förhållanden.
Elmekanisk valsstyrning ger en precis, repeterbar och perfekt synkroniserad rörelse .

Servicelucka

För säker och kontrollerad öppning och stängning av stora tunga serviceluckor eller dammluckor används Swedrives elmekaniska cylindrar antingen en och en eller som i det här exemplet sammanlänkade och drivna med en gemensam motor.

Lyftbord

Swedrive har lösningar för att ersätta hydraulik i lyftbord för känsliga miljöer, som t.ex. matproduktion eller bilindustri.
Våra MCT cylindrar kan anpassas till i det närmaste identiska mått med befintlig teknik och erbjuder en snabb, säker och pålitlig elmekanisk lösning.
Genom att minimera risken för oljespill kan slutanvändaren förvänta sig likvärdig funktion med ren mekanik.

Kran

Swedrive har med sina kunder realiserat vad andra har som koncept för framtida lösningar. Våra cylindrar ersätter hydraulik med kraft och hastighet som motsvarar högt ställda förväntningar.
På grund av SOLAS regler är kranarnas användningsområden godshantering samt isättning/ upptagning av utflykts och nöjesbåtar.

Vi erbjuder C5M-klassning på målning eller använder rostfria material.

Hyvel

Växlar till sågverk och annan träbearbetningsutrustning är ett fokusområde för oss.
Med kundspecifika växlar, t.ex dubbla utgående axlar, kan perfekt synkronisering uppnås under de tuffaste driftsförhållanden.
Vi har lösningar för alla slags drivapplikationer i sågverk, både singel och multiaxelrotation, samt linjära rörelser.

Domkraftsarrangemang

Med vårt breda domkraftssortiment som grund och våra avancerade beräkningsprogram optimerar vi storlek och utförande efter varje unikt behov av linjär rörelse och levererar kompletta arrangemang av domkrafter, vinkelväxlar och mellanaxlar för installation i alla typer av applikationer, exempelvis  höj och sänkbara bassänggolv, serviceluckor, sorteringsbord.

Dävert

Swedrive har med sina kunder realiserat vad andra har som koncept för framtida lösningar. Våra cylindrar ersätter hydraulik med kraft och hastighet som motsvarar högt ställda förväntningar.
På grund av SOLAS regler är kranarnas användningsområden godshantering samt isättning/ upptagning av utflykts och nöjesbåtar.

Vi erbjuder C5M-klassning på målning eller använder rostfria material

Swedrive AB

Prästtorpsvägen 14
341 51 Lagan
Sverige

 

+46 (0)372 265 00