Eftersom vi i hög grad anpassar våra produkter efter applikationens miljö och specifika krav, kan företag i många branscher dra nytta av fördelarna med eldriven mekanik.

Här är några av dem som väljer elmekaniska cylindrar, domkrafter och snäckväxlar från Skandinaviens ledande tillverkare,  Swedrive.

Oavsett bransch är du välkommen för att diskutera din applikation, kontakta oss.

Medicinteknik

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Skog och papper

Skogsindustrin är en bransch med ofta mycket tunga applikationer, med höga säkerhetskrav som följd. Utrustningen ska tåla en aggressiv miljö vid massa- och papperstillverkning. Sågverk och hyvlerier kräver precision och slitstyrka.

Grindar och portar

Swedrives optimerade växlar är idealiska för att manövrera allt från karuselldörrar till portar, grindar, fönster och ventiler.  Swedrives drivenheter klarar stora temperaturspann i fuktig och torr miljö. Vi optimerar och paketerar komponenterna enligt kundens standard.

Maskinbyggare

Redan som standardprodukt har elmekaniken många fördelar vid inbyggnad i andra konstruktioner: Kompakt design, slangfritt, enkelt att ansluta och manövrera. Hos oss är nio av tio lösningar optimerade för kunden, till en bättre totalkostnad än standard.

Lyft och transport

I ett segment med allt från verkstadsliftar till öppningsbara broar finns många riktigt tunga applikationer som kräver hög säkerhet. Skruvdomkrafter kan enkelt kopplas ihop för synkroniserade rörelser och säker låsning vid hög, statisk belastning.

Industriautomation

Elmekaniken har många användningsområden i ett automationsprojekt. Du får en snabb och exakt rörelse med hög repeterbarhet. Och naturligtvis lösningar som vi anpassar till din konstruktion med rätt specifikationer, material och inbyggnadsmått.

Marin teknik

Miljökraven för sjöfart och offshoreverksamhet ökar. Ren elmekanik är rätt alternativ för ”gröna” installationer utan olja och rördragningar.  Swedrive levererar elmekaniska cylindrar till bland annat luckor och plattformar.

Livsmedel

Hygien har hög prioritet i hela produktionskedjan för livsmedel. Elmekanikens rena konstruktion utan olja och slangar är idealisk för säker livsmedelsutrustning. Den är dessutom driftsäker i olika temperaturer och applikationer, från tillagning till infrysning.

Jordbruk

Moderna högteknologiska jordbruksmaskiner ställer höga krav på precision och kostnadseffektivitet. Swedrives optimerade växlar tillsammans med el eller hydraulik har öppnat nya möjligheter även inom denna prispressade bransch.

Försvarsindustri

Försvarsindustrins högteknologiska produkter ställer höga krav på kvaliet, precision och livslängd. Swedrives applikationer har i decennier varit ett självklart val för stora aktörer inom försvarsindustrin.