Eftersom vi i hög grad anpassar våra produkter efter applikationens miljö och specifika krav, kan företag i många branscher dra nytta av fördelarna med eldriven mekanik.

Här är några av dem som väljer elmekaniska cylindrar, domkrafter och snäckväxlar från Skandinaviens ledande tillverkare,  Swedrive.

Oavsett bransch är du välkommen för att diskutera din applikation, kontakta oss.

Medicinteknik

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Varför Swedrive: 

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Lyft och transport

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Varför Swedrive: 

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Maskinbyggare

Redan som standardprodukt har elmekaniken många fördelar vid inbyggnad i andra konstruktioner: Kompakt design, slangfritt, enkelt att ansluta och manövrera. Hos oss är nio av tio lösningar optimerade för kunden, till en bättre totalkostnad än standard.

Varför Swedrive: 

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.

Hälso- och sjukvård ställer höga krav på utrustning: Den ska vara ren, tyst och framför allt ha mycket hög precision.  Swedrive levererar drivutrustningar till bland annat röntgen och mammografiutrustning, eldrivna rullstolar och till utrustning för läkemedelsframtagning.