Ritningsinformation

En förutsättning för att kunna tillverka komponenter av hög kvalitet är ett bra och entydigt tillverkningsunderlag. På Swedrives ritningar finns förutom en direkt beskrivning komponentens storlek och dimensioner även generella krav och annan viktig information. För att ge en helhetsbild av kraven vi ställer på tillverkade komponenter har vi här samlat dokument som förtydligar och förklarar dessa

SW3056 Ritningsinformation KI-02 Måttutvärdering

SW3056 Ritningsinformation EN KI-02 Måttutvärdering EN